Koło Łowieckie "GŁUSZEC" w Świdnicy Historia Koła

Założyciele Koła - rok 1948

Daniel Bożek, Tadeusz Chudy, Władysław Glapiński, Michał Kraśnicki, Augustyn Krawczyk, Stanisław Lamperski, Władysław Krawczyk, Antoni Lipowczyk, Kazimierz Michnik, Józef Michułko, Franciszek Nowak, Henryk Strużyk, Stefan Świeca, Antoni Wróbel.

 

 
Historia powstania Koła

 

W roku 1948 w miesiącu czerwcu, grupa kolegów miłujących las i przyrodę których łączyła wspólna pasja do uprawiania łowiectwa, postanowiła założyć stowarzyszenie łowieckie pod nazwą "Żbik". W dniu 2 maja 1949 w Gminie Marcinowice podpisano umowę dzierżawną na obwód łowiecki Marcinowice od 01 stycznia 1948 do 31 grudnia 1954 roku tj. na okres 7 lat. 

 

W dniu 3 maja 1949 roku Założyciele opracowali Statut Stowarzyszenia pod nazwą "Żbik" i wysłali do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Został zatwierdzony 16 stycznia 1953 roku i wpisany do rejestru pod nazwą "Koło Łowieckie "Żbik" w Świdnicy. 

 

W roku 1953 w dniu 8 lipca Koło zmienia nazwę na Koło Łowieckie nr 3 w Świdnicy.

 

W roku 1960 ponownie zmienia nazwę na Koło Łowieckie "Głuszec" w Świdnicy i tą nazwę utrzymuje do dnia dzisiejszego. 

 

Koło Łowieckie "Głuszec" w Świdnicy w 2013 roku, obchodziło uroczyście 65-lecie swej działalności gospodarczej i łowieckiej, dbałości o czystość obwodów łowieckich, kultywowania tradycji i obyczajów myśliwskich, współpracę z młodzieżą szkolną z zakresie ochorony Ojczystej Przyrody, etykę i koleżeńskość. 

 

Za swą działalność na przestrzeni tych lat z okazji 65-lecia, Koło Łowieckie "Głuszec" w Świdnicy zostało nagrodzone "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej". Sztandar Koła został udekorowany przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu Pana Kazimierza Pękałę w dniu 14 czerwca 2013 roku, podczas trwania Finału Konkursu syngalistów myśliwskich "O Kryształowy Róg".

 

W okresie 65 lecia działalności Koła Łowieckiego "Głuszec" do Krainy Wiecznych Łowów odeszło 42 kolegów myśliwych, to jest prawie równo tyle ilu członków aktualnie należy do Koła "Głuszec".

 

Pamiętamy o Tych kolegach myśliwych, bo wśród nich byli również pierwsi założyciele koła, którzy swą pracą wnieśli wymierny wkład w działalność i rozwój naszego koła. To właśnie dla nich i ku Ich pamięci i dla tych którzy pracowali, pracują i pracować będą, koledzy myśliwi ufundowali tablicę pamiątkową, która jest zlokalizowana przy obiekcie myśliwskim Koła - Mysłaków 97.

Tablica pamiątkowa została poświęcona podczas trwania głównych uroczystości 65-lecia połączonych z mszą św. "Hubertowską" w dniu 8 listopada 2013 roku z udziałem zaproszonych przedstawicieli świdnickich kół łowieckich oraz pocztów sztandarowych z Koła Łowieckiego "Knieja" i "Dzik" Świdnica. Poświęcenia dokonali: ks. Prałat Kapelan Myśliwych Piotr Śliwka oraz Proboszcz Parafii Mysłaków ks. Tadeusz Karasiewicz - stażysta do Koła Łowieckiego "Głuszec" Świdnica.

 

Koło Łowieckie "Głuszec" w Świdnicy należy do Świdnickiego Klubu Tradycji i Kultury Łowieckiej "HUBERTUS". W ramach tej działalności aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych wspólnie z Nadleśnictwem Świdnica i miastem Świdnica jak w dniu 17 października 2012 roku w Galerii Świdnickiej, podczas tej imprezy w ramach obchodów św. "Huberta", promowano kulturę, muzykę i dorobek organizacyjny kół łowieckich. W roku 2013 w dniach 22-23 czerwca była organizowana impreza pn. "Święto Dzika" z licznymi atrakacjami dla mieszkańców miasta Świdnicy oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. 

 

"DARZ BÓR"
 

 

© Koło Łowieckie Głuszec. Powered by Wix.com